Daus Tryckeri Miljö
Daus Tryckeri Miljö

Miljö

Det är bra att det ställs hårdare och hårdare miljökrav på oss företag. Alla har vi ett ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Därför vill vi på Daus Tryckeri underlätta för dig att göra ditt medvetna val när du ska producera trycksaker hos oss.
Miljöarbetet är viktigt för oss och vi ser det som en självklarhet att vara Svanenmärkta. Det är en garanti för att vi klarar av att uppfylla de hårda krav som ställs på produktion och råvaror. Det är det minsta vi kan göra för miljön.

Svanenmärkt

Svanenmärkt

Genom att välja ett Svanenlicensierat tryckeri bidrar även du till en bättre miljö.

Svanen är nordens officiella miljömärkning. 91 procent av den nordiska befolkningen känner igen Svanen som miljömärkning vilket gör Svanen till ett varumärke med hög trovärdighet.
Svanen ser till helhetsperspektivet i miljöfrågan och syftar till att minska miljöbelastningen. Med en Svanenmärkt trycksak påverkas hela kedjan från skogsbruk, massa- och papperstillverkning till den färdigtryckta produkten.
Ett Svanenmärkt tryckeri ger så låg miljöbelastning som möjligt. Svanen kräver att en pappersråvara till minst 20% kommer från certifierat hållbart skogsbruk, till exempel FSC.

Val av papper

Val av papper

För att vara säkra på att minsta möjliga miljöpåverkan har skett vid pappersframställningen använder vi papper som är godkända av SIS. Pappersspill uppstår oundvikligt i delar av processen vid till exempel uppstart, pallbyten, inställningar och tillskärning. Det pappersspill som dock uppstår källsorteras och lämnas till återvinning. Vårt stora papperslager gör att vi kortar ned produktionstiden för er som kund. Vi har oftast de flesta papperstyperna i lager och kan sätta igång produktionen relativt omgående.

Transporter

Transporter

Vid beställningar från våra leverantörer och vid egna leveranser ut till kund är vår strävan att optimera mängden transporter. Genom att använda oss av miljövänligare fordon och välplanerade utkörningar försöker vi göra vårt bästa för att minska de utsläpp som ändå uppkommer.

https://daustryckeri.se/wp-content/uploads/2018/10/Logo_x2_partner.png